Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam.

Lõi lọc PP 10" sử dụng trong hệ thống lọc nước RO

Liên hệ báo giá

Hotline tư vấn bán hàng:

KD1 - 0938 141 584

KD 2 - 0938 141 584

KT 1 - 0938 141 584

KT 2 - 0938 141 584

KD: 0937.292.033

Sales 0902944594