Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam.

Lọc nước nuôi tôm giống, cá giống bằng hệ thống màng siêu lọc UF 4040, uf8040

Liên hệ báo giá

Hotline tư vấn bán hàng:

KD1 - 0938 141 584

KD 2 - 0938 141 584

KT 1 - 0938 141 584

KT 2 - 0938 141 584

KD: 0937.292.033

Sales 0902944594