Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam.

Lõi lọc HT-10 trong bộ lọc Kleenware System HTS-11

Liên hệ báo giá

Hotline tư vấn bán hàng:

KD1 - 0938 141 584

KD 2 - 0938 141 584

KT 1 - 0938 141 584

KT 2 - 0938 141 584

KD: 0937.292.033

Sales 0902944594