Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam.

 Màng RO Cấp độ lọc: 0.0001 micron thương hiệu Mann Hummel

Liên hệ báo giá

Hotline tư vấn bán hàng:

KD1 - 0938 141 584

KD 2 - 0938 141 584

KT 1 - 0938 141 584

KT 2 - 0938 141 584

KD: 0937.292.033

Sales 0902944594